Měkké techniky

Mobilisace kloubů a páteře metodami, které využívají poznatků čínské nauky o lidském těle

Měkké techniky pomáhají řešit pravé a nepravé potíže lidského těla. Například nepravé astma, které je způsobené nesprávným postavením obratlů a žeber (blokády).

Jemnou manipulací koriguji postavení všech kloubů a skloubení v těle. Následkem je uvolnění energetických drah a celkové zlepšení tělesného i duševního stavu.